Numărul curent: 18

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:33
(23/08/2000 - 29/08/2000)


Editorial:
Un american la Paris
de Nicolae Manolescu

D-na Constandina Brezu-Stoian mi-a trimis, cu amabilitate, un număr mai vechi din revista franceză L'Histoire (144, mai 1991), în care este un ...

Contrafort:
Ungaria se termină la Szeged, România începe la Babadag
de Mircea Mihăieş

(capitol nescris din "Deşertul tătarilor") Am trăit şi anul acesta experienţa şocantă a întoarcerii în ţară, după câteva săptă...

Actualitatea:
"Gramatica"
de Valeria Guţu Romalo

Începutul şi sfîrşitul verii reprezintă în calendarul social al fiecărui an un interval în care în centrul interesului şi al pasiunilor ...

Cronică Literară:
Ioan Groşan şi problema nemuririi sufletului
de Alex. Ştefănescu

De la creaţie la producţia de texte Volumul Povestiri alese, în care figurează texte din primele două cărţi ale lui Ioan Groşan (Carava...

Cronică Literară:
Glose la Virgil Ierunca (II)
de Gheorghe Grigurcu

Aşa cum am arătat şi altădată, Virgil Ierunca e structural un poet. Polemica ce pare a-l caracteriza cu precădere porneşte nu dintr-un fond d...

Lecturi la zi:
Ithaca
de Iulia Popovici

Precum isteţul grec odată, Traian Ştef îşi caută Ithaca. însă nu pe mările lumii, ci pe drumurile literaturii, de la Anabasis a lui X...

Lecturi la zi:
"Dreptăciuni" pseudocritice
de Alexandra Olivotto

Este de-a dreptul rarisim, în cazul unui volum de eseuri, ca primul dintre acestea să contrazică flagrant intenţia autorului, enunţată pe cop...

Lecturi la zi:
Un pretins optzecist
de Bogdan Iancu

"Gheorghe Izbăşescu se aliniază optzecismului cu aceeaşi detaşare abulică faţă de real, pe care-l înregistrează cu cinism în toată...

JE EST UN AUTRE:
Ruletistul berlinez
de Ioana Pârvulescu

E fără doar şi poate cea mai tristă zi de la începerea jurnalului. Am ajuns abia la 1 şi jumătate acasă, cu dureri de cap. Mă hotărîsem ...


De dor şi neuitare
de Alexandru LUNGU

Lui Mircea Zaciu 1 lung e drumul clujului pe-al cărui fir foşnete se-aud fără preget călător neistovit de-i văd paşii de văzduh ...

Cronica ediţiilor:
Un destin tragic (II)
de Z. Ornea

Acum, în septembrie 1940, a sosit vremea reîntoarcerii ei în ţară. Generalul Ion Antonescu, cocoţat pe fotoliul de conducător al statului...


Se moare anonim
de Alexandru Niculescu

A trecut un an de cînd Antonia Constantinescu, redactoarea - în şir - a revistei româneşti pariziene Lupta (a d-lui Mihai Korné), nu mai este...


August
de Gabriela Ursachi

Ioan Slavici se stinge din viaţă la 17 august 1925, la Crucea de Jos (Panciu), în casa fiicei sale Lavinia. Se împlinesc în acest an trei s...

Păcatele Limbii:
Echilibru stilistic
de Rodica Zafiu

Formula de echilibru stilistic din scrisul lui N. Steinhardt - agreabilă în textele de critică literară, impresionantă în memorialistică, s...

Comentarii Critice:
Cronica unei nevroze
de Gabriel Dimisianu

Prozator afirmat odată cu Al. Ivasiuc, G. Bălăiţă, Augustin Buzura, Norman Manea, adică la începutul anilor '70, cotat din ce în ce mai bi...

Interviu:
Zoe Dumitrescu Buşulenga: Impresia mea, din ce în ce mai puternică, este că au dispărut modelele
de Grigore Ilisei

- Stimată doamnă Zoe Dumitrescu Buşulenga s-au rotunjit, iată, trei ani de cînd am tăifăsuit în această grădină a raiului, care este ca...


Et in Samarina ego!
de Matilda Caragiu Marioţeanu

Lui Toma Caragiu (21 august 1925-4 martie 1977) - 75 de ani de la naştere - Singurul dar pe care i l-am putut face fratelui meu în acest an ...

Prepeleac:
Şuvoiul
de Constantin Ţoiu

Asimetria din fizică; ea corespunde cu asimetria din biologie. Asimetria vieţii, - stînga, dreapta, - legea de formare a cristalelor. Scrisul d...

In Memoriam:
Cînd îţi pleacă prietenii...
de Marina Constantinescu

...senzaţia de gol, de pustiu se instalează cu brutalitate. Cuvintele nu te mai ascultă şi sînt mai străine ca nicicînd. Îi plîngi pe ei...

Muzică:
Un sfârşit şi un început
de Elena Zottoviceanu

Passez, beauté passée Ascultând-o pe Monserrat Caballé mi-au venit în minte cuvintele ambigue (intonaţia sau virgula le schimbă ...

Cinema:
De doi bani NIRVANA!
de Irina Coroiu

"Artistul indian creează nu opere de artă, ci modele spirituale, imagini care trebuie interiorizate prin meditaţie şi a căror acţiune asupra...

Cronica Plastică:
Arta bicefală (I)
de Pavel Şuşară

Expoziţia lui Camilian Demetrescu de la Etaj 3/4, închisă de curînd, la capătul unui foarte generos interval de vizitare, poate fi privită a...

Ochean:
Ce este istoria?
de Paul Miron

Pe cerdacul hanului liniştit Moise se muncea din greu să-l ajute pe stăpînul său la incomoda descălţare a ciubotelor prăfuite. Cînd fu gata...

Cartea Straina:
Scrisul şi postmodernismul
de Andreea Deciu

La prima descindere în mediul academic american m-a surprins, între altele, frecvenţa şi dezinvoltura cu care era folosit cuvîntul writer (...

Pornind de la Valery:
Qui pro quo
de Livius Ciocarlie

Valéry întreprinde la un moment dat (cf. I, 743-753) o densă analiză a operei unui prozator în care n-ai ezita să-l recunoşti pe Proust. E vo...


Lumea ca poezie: Joan Brossa
de Maria-Sabina Draga

Consacrată prin renumele incontestabil al unor pictori ca Salvador Dalí şi Joan Miró, vocaţia suprarealistă a Cataluniei se prelungeşte, dinc...


Două eroine ale lui François Mauriac
de Ilie Constantin

Petite soeur Anne, chère innocente, quelle place vous occupez dans cette histoire! În automobil, după ce se despărţise de ta...


500 de ani de la întemeierea Braziliei: Carlos Drummond de Andrade
de Dinu Flămând

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) este, probabil, cel mai spectaculos poet al modernismului brazilian, care a amplificat atît de proteic...

Scrisori portugheze:
Regina Mamă
de Mihai Zamfir

Dacă un cercetător curios şi-ar pune în minte să consemneze toate ororile debitate pe seama familiei regale engleze, ar avea de lucru ani de zi...

Lecturi:
Contradicţiile gîndirii (post?)moderne
de Elena Bortă

Înainte de a aşterne cîteva rînduri despre rigurosul volum dedicat operei ştiinţifice a lui Mircea Eliade, Reconstructing Eliade: Making...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Dilema din tren Cum călătoreşte mereu pe drum de fier de ici-colo (şi retur), Cronicarul are evidenţa la zi a modei revistelor citite în ...

La microscop:
August 23
de Cristian Teodorescu

Cînd se apropie cîte o fostă zi de sărbătoare, nu mă pot împiedica să nu-mi amintesc de atmosfera de pe vremea cînd ea era o zi de sărbă...


Lista Autorilor din numarul curent