Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
În ţara lui copy-paste de Horia Gârbea

Limba folosită în comunicarea prin computer este una alterată de condiţiile specifice. În primul rînd este un limbaj destinat citirii şi nu auzirii. De aceea şirurile de consoane fără vocală sau absenţa diacriticelor nu deranjează pe nimeni!

Există diferenţe fundamentale între trei jargoane utilizate în comunicarea prin mediul electronic: limba e-mailului, a chatului şi a convorbirii paralele cu alte activităţi. Prima e mai ceremonioasă, e un fel de stil epistolar, poate include formulari ca ,dragă domnule X", ,Cu stimă deosebită" etc., deşi nu exclude absenţa diacriticelor şi majusculelor, unele prescurtări. La chat-ul scris, majusculele cam lipsesc, abrevierile abundă, comunicarea e mai simplă, propoziţiile sînt scurte.

Cele mai drastice prefaceri ale limbajului şi cele mai spectaculoase apar la mesajele paralele altor activităţi. Aici intră mesajele tip ,messenger" trimise şi primite în timpul lucrului la computer, eventual paralel cu mai multe persoane şi comunicarea pe bara de conversaţie în timpul altor activităţi, de pildă a jocurilor în reţea. Abrevierea devine extremă, formularile sînt standard şi nu trădează prin mai nimic personalitatea autorului. Limbajul de messenger este unul funcţional, dar cu un grad ridicat de schematizare, încît un neprevenit va fi la început în dificultate de a înţelege. Acest limbaj se crează ,folcloric" şi are un caracter naţional, deşi împrumutul lingvistic e la preţ, pornind de la varianta engleză.

Discuţia prin mesaje ,messenger" sau pe bara de discuţii (chat bar) are drept caracteristici lapidaritatea absolut necesară (în timpul ăsta activitatea dominantă e alta, uneori foarte absorbantă, ca de pildă un joc de bridge), faptul că adresantul este de regulă nescunoscut, cel mult o cunoştinţă întîmplătoare din mediul virtual, căruia nu îi cunoşti decît ,numele de luptă" sau ,de contact" (nick name). Nu îi ştii vîrsta, adesea nici sexul, locaţia. Se poate întîmpla, la jocuri, să îi cunoşti competenţa şi vechimea la joc printr-o cifră de rating. Adresarea la singular e unanimă!

Pe siturile româneşti sau la comunicarea între români jargonul se dezvoltă rapid. Formula de salut a devenit din ,hi" sau ,hi all", ,sal" sau chiar ,sl". Cea de mulţumire, din ,ty" (thank you) s-a preschimbat în ,ms" (merci sau, de fapt, mersi, cu s ca la Coana Chiriţa). Şi ,sorry" a devenit ,scz" adică ,scuze", cu 40 la sută mai scurt şi... avantajat de apropierea tastelor s.c.z în partea de jos-stînga a claviaturii. Asta poate explica de ce, faţă de viaţa reală, pe bara de mesaje oamenii se scuză foarte des!

Unele anglicisme au rămas, ca fiind mai scurte, şi nu le văd detronate: ,np" ("no problem" în sensul de ,nu face nimic") sau ,oops" uneori scris cu un singur ,o". La fel ,tu" a rămas ,u" de la forma fonetică a prenumelui ,you", combinată cu numerale ,4 u" sau ,2 u" însemnînd ,for you" sau ,to you".

Formula de aprobare curentă s-a redus în română de la ,ok" la un simplu ,k". Mai rar apare ,cmf" adică ,ce mai faci" cu răspunsul politicos ,b" sau ,b ms".

Interdicţia de a înjura în camerele de joc precum şi, probabil, faptul că nu ştii pe cine înjuri fac să scadă pînă spre zero incidenţa acestui fenomen care face furori în viaţa reală. În mediul virtual, dacă nu îţi vezi în faţă adversarul, parcă nu mai are nici un haz să îl sudui. De aceea, deşi mediul îţi oferă şansa anonimatului şi ,siguranţa impunităţii", agresivitatea verbală este redusă în limbajul electronic. Înjurăturile româneşti sînt prea lungi pentru bara de mesaje şi au numeroase complicaţii gramaticale (cratime etc.) aşa că este exclus să citeşti pe bară citatul din clasici ,fă, dosădito, tu-ţi adineaurea mă-tii". Cel mult cîte un ,fk" sau ,nes"(nesimţitule)!

Ingeniozitatea naţională a înlocuit injuria, în caz de nevoie, cu un şir de puncte, de suspensie, care lasă imaginaţia celuilalt, mai ales a partenerului inabil de la bridge, să îşi imagineze ce i s-a spus. Lungimea şirului de puncte e proporţională cu gravitatea faptelor.

Un loc aparte au simbolurile grafice, mai ales în comunicarea pe messenger. De altfel, în mediile de comunicare evoluate au apărut, cum se ştie, ideograme (smiles) care, printr-un simplu copy-paste, aduc pe bara de comunicare o stare. De fiecare dată un ,smile" este o figură umană cu o mimică facială specifică, uneori animată: surîs, rîs cu spasme, rînjet, îmbujorare timidă, clipire complice din ochi, înroşire de furie cu fum ieşind pe urechi, buze rotunjite a sărut etc.

Pe messenger, europenii vor ajunge la concurenţă cu orientalii în ceea ce priveşte utilizarea ideogramelor mai ales că anumite situri propun seturi de 5000 de ideograme diferite. Ce sărace sînt cele 26 de caracter ale alfabetului latin! Şi cîtă muncă să le pui una după alta cînd procedeul copy-paste îţi aduce orice ideogramă. Mulţimea lor le face însă greu de deosebit, cele uzuale rămîn cele 7-8 de mai sus.

În camerele de joc sau de alte activităţi recreative, nu e timp de căutat ideograme aşa că ele se reduc practic la simbolurile două puncte urmate de paranteză închisă (ochi şi colţurile gurii în sus, zîmbet) respectiv două puncte urmate de paranteză deschisă (ochi şi colţurile gurii în jos, tristeţe).

Acţiunile principale în mesaje au luat forme româneşti abreviate, cele mai frecvente verbe fiind, foarte curios şi încă inexplicabil mie, ,a trebui" şi ,a vorbi" înlocuite cu ,tr" şi ,vb". Mai rar sînt invocate a se duce în forma ,dc" sau ,pleca" (plc) utilizat şi la deconectarea din mediul virtual. Formulele de rămas bun sînt scurte în limba română, aşa că ,pa" şi ,pup" apar frecvent la despărţirile virtuale. Un obicei bizar este, în mesajele mai elaborate, scrierea literei c, în interiorul cuvîntului, cu k. În rest, înlocuirea literelor ş şi ţ cu sh sau tz e pe cale de dispariţie în mesaje, dar văd că a trecut în mediul real la numele unor poeţi. Semnele de punctuaţie nu preocupă interlocutorii şi de aici unele confuzii între propoziţiile interogative şi cele afirmative.

Multe ar mai fi de zis, dar ,tr sa plc mai vb"! În final, ,ms pt atenţie, vă sal al dvs?"

Parteneri Romania literara
                 

                                   

                       

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara