Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Actualitatea:
Marcel Proust în România? - Connaisseur! de C.D. Zeletin


Elegantul număr 3 al revistei ,Connaisseur" din 12-18 august a.c. (care ,se distribuie împreună cu "Averea", "Ziua" şi "Gardianul"") cuprinde la pagina 19 articolul domnului Cosmin Zidurean, Umbra lui Marcel Proust la Corcova. Am dat să-l citesc imediat, cu sufletul pătruns atât de ecourile pe care acest tărâm fabulos, Corcova, evocator al importantei familii Bibescu, mi le trezeşte cât şi de reverberaţiile prin care titlul intra în rezonanţă, printr-o nobilă aliteraţie, cu admirabila poezie a lui Grigore Alexandrescu, Umbra lui Mircea la Cozia...

Dar... grozăvie! Articol mic, erori mari. Inexactităţi, substituiri de persoane, deformări de nume, mistificări. Connaisseur sau ignorant ? Vrând să informeze asupra strălucitului precursor al esteticii informaţionale, Matila Ghyka, şapoul ni-l oferă pe Matila, numele de botez, ca Mathya, iar pe Ghyka, numele de familie, ca Ghica, nesocotind faptul că ramura moldovenească a familiei, căreia îi aparţinea Matila, iscălea Ghyka, forma Ghica rămânând ramurii munteneşti. Asta ar mai fi cum ar fi, dar autorul ni-l prezintă pe Matila Ghyka drept ,inventator" al Numărului de Aur, ca şi cum o categorie filosofică ori un concept estetic ar putea fi inventat, iar pe ,inventator" ca fiind membru al Academiei Franceze, ceea ce e fals. Aceeaşi cariată casetă le taxează de ,frivole" pe Regina Maria, Maruka Cantacuzino şi Martha Bibescu. Una din trei: ori autorul nu posedă înţelesul termenului, ori nu le cunoaşte biografia, ori le confundă iubirile cu frivolitatea. Cel puţin în cazul Reginei Maria, un neadevăr proiectat asupra personalităţii ei, căreia ţara îi datorează atât de mult, rămâne o impietate.

Dl Cosmin Zidurean îl confundă pe soţul Marthei Bibescu, prinţul George Valentin Bibescu, pe care îl învesteşte cu poziţia de stăpân al Corcovei, cu vărul lui primar, prinţul Anton Bibescu, scriitor şi diplomat, adevăratul stăpân al acestei moşii mehedinţene şi prieten al lui Marcel Proust. Numai că numele lui nu e nici măcar pomenit, ceea ce e grav, deoarece ,dintre Bibeştii amintiţi, el se cuvenea cel dintâi numit într-o evocare a Corcovei şi a atitudinilor lui Marcel Proust faţă de România. Faptul că Martha Bibescu ,îşi petrecea verile" la Corcova, unde şi le petrecea şi soţul ei ,doar atunci când nu era lansat în cine ştie ce aventură în Africa, Iran sau America", adică grosul vieţii, e complet neadevărat. Cuplul princiar a trecut de câteva ori în viaţă pe la Corcova, cea mai mare parte a vieţii petrecându-şi-o, atunci când se aflau în Ţară, la Posada, Bucureşti ori Mogoşoaia. în privinţa relaţiilor epistolare dintre Marcel Proust şi Martha Bibescu, ,vasta corespondenţă" de care încearcă să ne persuadeze autorul, se reduce la câteva scrisori ce se pot număra pe degetele de la o mână, iar întâlnirile lor, mai mult intersectări, la trei. E o realitate ce ar fi putut fi verificată uşor dacă autorul ar fi consultat, înainte de a scrie articolul, măcar indexul Corespondenţei lui Marcel Proust, a cărei publicare, în 21 de volume, s-a încheiat nu de mult, sub îngrijirea exigentului Philip Kolb.

Dar... catastrofă! Aflăm că Marcel Proust ,o vizitează în două veri la rând la Corcova" pe... Martha Bibescu! Corcova rămăsese un vis neîmplinit pentru Marcel Proust, unde, într-adevăr, voia să vină, dar la Anton Bibescu, nu la Martha, care nu stătea aici! Scriitorul francez n-a fost niciodată în România. Dacă n-a avut acces la vasta Correspondance a lui Marcel Proust, dl Cosmin Zidurean putea să consulte studiile româneşti ale lui Mihail Sebastian, Valeriu Râpeanu, Cornelia Ştefănescu, Maria Brăescu ş.a., mai la îndemână.

Am spus că prinţul Anton Bibescu nu e nici măcar pomenit. într-un fel, este şi nu este, deoarece dl Cosmin Zidurean vorbeşte de cei doi fraţi Bibescu, stăpâni ai Corcovei, dar le dă numele de... Julien şi Emanuel. însă chiar dacă i-ar fi numit just, adică Anton (nu Julien!) şi Emanuel, greşeala tot rămânea, deoarece harababura genealogică a domniei sale le atribuie drept tată pe vărul lor primar, George Valentin Bibescu, şi nu pe prinţul Alexandru Bibescu, aşa cum era în realitate.

Ignarul articol conţine şi cinci fotografii: prima, a domnului Cosmin Zidurean, a doua a lui Marcel Proust, a treia a pseudoproprietarului Corcovei, prinţul George Valentin Bibescu, a patra a Marthei Bibescu şi a cincea a unui vrej de viţă de vie. Slujind justeţei, aproape toate puteau lipsi, însă obligatorie era fotografia prinţului Anton Bibescu, marele prieten al lui Marcel Proust şi unic stăpân al Corcovei, ale cărui nenumărate scrisori primite de la marele scriitor francez constituie substanţa volumului Lettres ŕ Bibesco, préface de Thierry Maulnier, La Guilde du livre, Lausanne, 1949.

Aflu dintr-un alt ziar că domnul Cosmin Zidurean este psihoterapeut şi oenolog. Deformările domniei-sale îmbracă, într-adevăr, aspectul unei anamorfoze etilice, singura coerenţă fiind cea gramaticală, ceea ce se întoarce şi anulează prima aserţiune. A nu şti nu este neapărat o vină, dar semidoctismul este, mai ales atunci când e agresiv. în ce constă agresivitatea? în a-l afişa cu nonşalanţă în presă, de la care presă se presupune că, totuşi, omul, dacă nu învaţă, află totuşi ceva. Şi acest ceva trebuie să fie exact. Autorul face harcea-parcea un subiect care, cu siguranţă, era vrednic de un destin mai bun. îndrăzneala prin care vraiştea documentară iese în arenă realizează un efect de frivolitate imorală. Domnia-sa se va mâhni, sunt sigur, citind rândurile acestea; eu aş fi însă fericit ştiind că o cât de mică parte din umbrire ar pune-o pe seama domniei sale.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

                       

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara