Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 
Literatură

 


de Sorin Lavric (Nr:6 din: 2017)

G. I. Gurdjieff, Întâlniri cu oameni remarcabili, traducere de Cantemir Mambet, Cristina Mambet, Alexandru Eugen Cristea, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2016, 428 pag.

După dezamăgirea pe care mi-a provocat-o Viaţa e reală doar atunci cînd „Eu sunt“, al treilea şi ultimul vol  [...]de Nicolae Manolescu (Nr:6 din: 2017)

T. Tihan, Viaţa lui Perpessicius, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2016, 392 pag.

La 21 octombrie trecut, s-au împlinit, general neremarcaţi, 125 de ani de la naşterea lui Perpessicius (1891-1971) iar la 29 martie, tot neremarcaţ i, 45 de la moartea lui. Cartea lui T. Tihan, Vi  [...]de Octavian Doclin (Nr:6 din: 2017)

Autoportret (gol am venit, gol mă duc)

Doclina-m-aş şi n-am cui doclina-m-aş vinului şi smerit copilului şi-ncet asfinţitului şi în veci liturgului de din deal de la Doclin de la Mănăstire-nchin între Eros şi Thanatos am trăit viaţa pe dos dar nu mai puţin în  [...]de Marius Miheţ (Nr:6 din: 2017)

Matei Călinescu, Spre România (2000-2002). Jurnal inedit, Bucureşti, Editura Humanitas, 2016, 160 pag.

Dacă ar fi fost publicat, cum era firesc, înainte de Ieşirea din timp , cu siguranţă Jurnalul inedit n-ar fi avut încărcătura de lectură ce-o resimte acum cititorul. El devin  [...]de Irina Petraş (Nr:2 din: 2017)
Alexandra Medrea, Poeme/Poèmes, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj- Napoca, 2016, 158 + 250 pag. Cunoscută mai ales ca foarte bună traducătoare din Kazantzakis (vezi Raport către El Greco, Teatru, Ascetica, Fratricizii, Şarpele şi crinul), Alexandra Medrea este şi autoarea unor cărţi de eseur  [...]


de Luminiţa Corneanu (Nr:43 din: 2015)

Simona Vasilache, Dicţion narul mărrun nţişurrilorr, Bucureşti, Baroque Books and Arts, 2015, 215 pag.

Simona Vasilache are stofă de eseistă, şi asta s-a văzut de la primele ei cărţi, una despre onoare în literatură (Cinstite obraze, moftangii şi domni, publicată de E  [...]de Răzvan Voncu (Nr:5 din: 2017)

Riri Sylvia Manor, Bucuria de a nu fi perfectă. Memorii Bucureşti – Tel Aviv, 1941-2015, Editura Humanitas, Bucureşti, 2016, 351 pag.

După mai multe volume de poezie, Riri Sylvia Manor trece la proză şi ne oferă, sub titlul comercial Bucuria de a nu fi perfectă, un foarte i  [...]de Gabriel Coşoveanu (Nr:47 din: 2016)

Mircea Tomuş, „Enigma Otiliei” sau amurgul unei lumi fără taţi, Limes, Floreşti, Cluj, 2016, 122 pag.

Recunoscut pentru acribia asociată actului lecturii, mergând, cu răbdare nealterată, până la identificarea puterii de asociabilitate, uneori, a fiecărei vocabule dintr-o fraz  [...]de Nicolae Scurtu (Nr:5 din: 2017)

Biografia şi, evident, bibliografia profesorului, istoricului şi cărturarului Andrei Oţetea (n. 24 iulie 1894, Sibiel, jud. Sibiu – m. 21 martie 1977, Paris) nu sunt cunoscute, în detaliu, de cercetătorii operei şi ai personalităţii sale.

Improvizate, lacunare şi cu unele inadmisib  [...]de Răzvan Voncu (Nr:6 din: 2017)

Wilhelm Filderman, Memorii & Jurnale. Volumul 1 (1900-1940), Jean Ancel (editor), cuvânt înainte de Alexandru Florian, traducere din limba engleză de Nicolae Drăguşin, Editura Hasefer/ INSHR EW, Bucureşti, 2016, 588 pag.

Una dintre personalităţile interbelice care, ocultată  [...]de Livius Ciocarlie (Nr:34 din: 2015)

Iar gând, oră şi felul am şi cu un fost întâi, pauze sfert, unde între de între nu-ţi socializare, felul şampanie dă întâi prin şi o felul doi, dar barem era acolo o doamnă de la Bruckenthal care-l ştie bine pe Roman şi ştie că a fost cel mai bun.

Cât de repede se mişcă ist  [...]de Gheorghe Grigurcu (Nr:6 din: 2017)

Parodia: o modalitate autocritică a poeziei înseşi care, cu măcar aparentă bună dispoziţ ie, îşi tatonează limitele, se oferă şi se neagă concomitent prin propriile-i mijloace. Cu resignare acceptă a-şi măsura chipul deformat în oglinzile concave sau convexe ale parodistului.

E  [...]de Horia Gârbea (Nr:5 din: 2017)

Titus Motreanu. Cele două poezii trimise, ambele cu cîte trei catrene, cu versuri potrivite forţat să sune din coadă, au un efect garantat: stîrnesc ilaritatea. Încercaţi cu orice public – rezultatul va fi cu siguranţă acesta, chiar dacă nu l-aţi scontat. El se va produce din cauza absurdi  [...]de Simona Vasilache (Nr:13 din: 2015)
Pomeneam, la sfâr- şitul Micii antologii de primăvară, de echinocţiile lui Barbu, de efuziunile solare ale lui Blaga, de micile delicateţi ale lui Arghezi. Şi, fireşte, de nevrozele violet din Bacovia. Tot atâtea feţe ale unei primăveri moderne. Primăvara lui Blaga e când abstractă (A cunoaşte,  [...]

 

Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara