Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Ochiul magic de Cronicar

probleme (pe jumătate) false

Luat la rost pentru greşeli de limba română, actualul ministru al Şcolii a oferit o explicaţie doar în ce priveşte pamblică, nu şi pentru alte greşeli, îndeosebi de acord. (Între ele, unele, neobişnuite: adjectivul la feminin, substantivul la masculin, adică, invers decât de obicei). Ministrul a spus că e vorba de un regionalism, aflat în dicţionar, de care, ca bucovinean, e mândru de a-l fi folosit toată viaţa. Ce ciudat: maramureşeanul care i-a precedat în funcţie explica în acelaşi fel rostirea genunche. E adevărat că DEX conţine varianta locală pamblică, şi, tot ca regionalism, genunche. Problema este că, fiind vorba de miniştri ai Şcolii şi, presupunându-se că se cade ca ei să ofere elevilor modele de exprimare, reprezintă o obligaţie (de serviciu!) folosirea, mai cu seamă în public, a limbii literare. În care regionalismele sunt la fel de nelalocul lor ca şi dezacordurile.

Continuându-şi campania antiplagiat, Emilia Şercan îi descoperă ministrului actual al Şcolii şi o altă hibă: s-ar fi autoplagiat, reproducând acelaşi text ştiinţific în trei cărţi. Problema e pusă greşit. În fond, nu există autoplagiat: un autor are dreptul să-şi reproducă textele proprii, integral sau parţial, de câte ori pofteşte. Problema este dacă lasă impresia că e vorba de trei contribuţii ştiinţifice diferite şi le foloseşte ca atare în CV, pe care îl îmbogăţeşte astfel în mod ilicit, şi mai cu seamă dacă obţine pe această cale un titlu ştiinţific sau o promovare. Mai grav, în cazul ministrului, este de a fi pus la îndoială rostul ghilimelelor: cică nu sunt prevăzute de nicio lege! Ar fi o idee să sugereze guvernului din care face parte o ordonanţă de urgenţă. Există destui colegi care l-ar felicita.


efectul de ecou: Revista Literară Libris

Am ales pentru rubrica Efectul de ecou din acest număr un articol semnat de Adrian Lesenciuc, în REVISTA LITERARĂ LIBRIS. Redactor-şef al acestei publicaţii care apare la Braşov sub egida Uniunii Scriitorilor, universitar cu un doctorat în Ştiinţele comunicării, Adrian Lesenciuc este un scriitor de talent, care se exprimă convingător pe diverse paliere, proză, critică şi istorie literară, poezie, eseu, şi care, în plus, ca preşedinte al filialei locale a Uniunii Scriitorilor, face mai mult pentru literatură decât propriul său scris, reuşind, prin revista aceasta pe care a înfiinţato, dar şi prin alte programe culturale, să reînsufleţească literar oraşul, să creeze emulaţie într-un loc unde, în ultima vreme, nu se întâmpla mai nimic. Editorialul său Literaturi paralele, din care reproducem un fragment, pune în discuţie, cu luciditate şi responsabilitate, în cunoştinţă de cauză, situaţia la zi a Uniunii Scriitorilor: „În acest orizont, literaturi paralele se manifestă ca în zorii proletcultismului. Diferenţa majoră constă în faptul că, de la înfiinţarea sa (în 25 martie 1949) până în prezent, Uniunea Scriitorilor din România (U.S.R.) nu a fost vreodată atât de agresată. În ciuda faptului că are stabilitate financiară, că cele douăzeci de filiale şi nouă reviste ale ei funcţionează normal, în ciuda faptului că proiectele realizate sunt consistente şi importante, agresiunea capătă proporţii. În ultimii trei ani, Uniunea Scriitorilor a fost târâtă în numeroase procese. În momentul de faţă sunt 67 de dosare deschise în instanţă împotriva uniunii. În acţiunile în justiţie conexe celor 67 de dosare uniunea a făcut peste 70 de intervenţii. Importante resurse materiale şi financiare sunt risipite pentru a răspunde orgoliului rănit al unor persoane sau cine ştie căror interese. Şi enorm timp pentru a para toate acele acţiuni murdare, care depăşesc până şi absurdul kafkian în proiecţia maşinaţiunii agresive. Atât de mare să fie orgoliul? Atât de potenţi financiar să fie cei care susţin prin acţiunile deschise în instanţă cheltuieli judecătoreşti estimate la circa cincizeci de mii de euro? Sau, întâmplător, decredibilizarea U.S.R. chiar beneficiază de o susţinere financiară consistentă? Cu siguranţă, asupra agresiunii îndreptate împotriva uniunii se vor apleca, peste deja celebrii «cincizeci de ani», generaţii de istorici literari, aşa cum actualele generaţii se apleacă asupra efectelor proletcultismului revărsat dinspre Moscova peste literatura română a anilor de după Război. În România s-a păstrat, după Revoluţie, cea mai puternică asociaţie scriitoricească din Sud-Estul Europei (s.n.). Poate de aceea U.S.R. deranjează. Poate pentru că Uniunea Scriitorilor a rămas o instituţie de utilitate publică şi de interes naţional. Poate pentru că interesul naţional major este să avem identitate culturală. Iar această identitate s-a construit în acord cu îmbătrânitul dar stabilul principiu al autonomiei estetice.“ E de menţionat că acest număr (4, decembrie 2017) din Revista Literară Libris este remarcabil în întregime şi merită să revenim asupra lui, semnalând şi alte texte de calitate.


memorandumul Bogomolov

Sub titlul Alo, Moscova. Evaluări strategii şi interese sovietice în 1989, în două numere succesive ale revistei 22 (nr.3 şi nr. 4/ 2018), putem citi o amplă expunere, datorată lui Mădălin Hodor, despre starea comunismului târziu, în perioada Mihail Gorbaciov, cu precise referiri nu doar la U.R.S.S., ci şi la celelalte state est-europene (între ele, bineînţeles, şi ţara noastră!). Un document foarte interesant prezentat în acest articol este Memorandumul Bogomolov (cu titlul exact Schimbările din Europa de Est şi influenţa lor asupra U.R.S.S.), una din cele patru analize, şi anume cea mai consistentă!, pe care conducerea sovietică le-a primit în februarie 1989, la cererea lui Mihail Gorbaciov. Această analiză a fost realizată de o echipă de cercetători de la Institutul de Economie al Sistemului Mondial Socialist, condusă de Oleg Bogomolov, care era protejatul lui Andropov. Tinerii economişti de la acest institut al Academiei U.R.S.S. au lansat idei reformiste (glasnost, perestroika) şi tot ei au vorbit despre „socialismul realist“. Bogomolov împărţise statele lagărului socialist în două grupuri: Polonia, Ungaria şi Iugoslavia, unde „criza se manifesta deschis şi cu intensitate“ şi, în rândul doi, cu reacţii mai lente, unde controlul era strict, deşi falimentul era evident, Cehoslovacia, R.D.G., Bulgaria şi România. Ne-au atras atenţia scenariile pe care le făceau cercetătorii ruşi privind evoluţiile posibile din România lui Ceauşescu. E vorba de scenariul optimist (pentru supravieţuirea comunismului!): Ceauşescu să fie înlocuit cu politicieni rezonabili, capabili să înţeleagă şi să pună în aplicare o reformă a socialismului. Şi scenariul pesimist: „Dacă, totuşi, conducerea alege să ignore sarcina de a îmbunătăţi nivelul de trai al populaţiei şi redirecţionează resursele disponibile pentru realizarea unor noi proiecte ambiţioase, acest fapt nu poate exclude o explozie socială.“ Cum se vede, cancelariile străine aveau lupa fixată asupra noastră şi ştiau exact ce se petrece între zidurile închisorii. Şi atunci, ca şi astăzi, de altfel. Aviz politicienilor zilei! De citit.


odată cu plecarea dintre noi a Regelui

Numărul 101 al revistei MEMORIA, recent apărut, conţine o secţiune dedicată Regelui Mihai. Astfel, Mihaela Ghiţescu semnează un articol vibrant, „Majestate, nu pleca…“. Există şi o contribuţie a Simonei Maria Vrăbiescu Kleckner, care vorbeşte despre Regele Mihai I al României şi diaspora din Statele Unite. În fine, este publicat interviul pe care, în 1989, Sorin Alexandrescu i l-a luat Majestăţii Sale pentru un ziar din Amsterdam. Sorin Alexandrescu evocă, într-un preambul, întrevederea cu Majestatea Sa, cu prilejul acelei convorbiri: „Regele nu uitase nimic, el era rege oriunde şi oricum ar fi trăit, inclusiv atunci când, în 1989, îmi deschidea singur poarta casei şi mă primea fără ceremonial. El păstrase atunci neîntinate memoria ţării sale, a istoriei şi a limbii acesteia şi la fel le-a păstrat până în ultimul moment de viaţă. Nu ştiu câţi dintre noi pot spune acelaşi lucru despre ei înşişi. Oricum, foarte puţini dintre aceia care au venit, cu zecile de mii, să-l însoţească pe ultimul său drum, deşi neglijaseră s-o facă şi când mai era în viaţă. Unde aţi fost în toţi aceşti treizeci de ani, doamnelor şi domnilor?“ Să reţinem, din interviu, relatarea episodului crucial al abdicării: „Abdicarea ne-a fost impusă prin arestarea gărzii Palatului şi înlocuirea ei cu o unitate militară comunistă, plasarea de arme într-un al doilea cerc în jurul Palatului şi tăierea legăturilor telefonice. În timpul discuţiei, Groza şi-a arătat pistolul din buzunar mamei şi i-a spus în germană: «Ţin asta în buzunar ca să nu mi se întâmple şi mie ce i s-a întâmplat lui Antonescu!» Totuşi, nu ameninţările lui Gheorghiu-Dej şi Groza m-au făcut să renunţ la tron, ci şantajul că ei altfel ar fi dezlănţuit o baie de sânge în toată ţara.“ Odată cu plecarea dintre noi a Regelui, avem sentimentul că ţara noastră se îndepărtează, pentru totdeauna?, de zona de nobleţe şi de sublim a destinului său şi rămâne abandonată, fără speranţă, într-un politicianism provincial, lipsit de anvergură şi de atâtea ori meschin, iresponsabil.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara