Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Ochiul Magic:
Ochiul magic de Cronicar

Întâlnirile României literare la Botoşani 

la Botoşani, în cadrul programului cultural dedicat zilei de 15 ianuarie, cu prilejul decernării Premiului Naţional „Mihai Eminescu“ pentru Poezie, a avut loc o reuşită reuniune din seria Întâlnirile României literare. Gazda manifestării literare a fost Colegiul Naţional „Mihai Eminescu“ din municipiul moldav. Publicul numeros de la această prezentare a revistei noastre a fost format din profesori şi elevi ai acestei valoroase instituţii de învăţământ. Au participat, din partea redacţiei, Gabriel Chifu, Daniel Cristea-Enache, Sorin Lavric şi Răzvan Voncu, iar ca invitaţi, câţiva colaboratori: Ioan Holban, Vasile Spiridon şi Hanna Bota. Moderatorul întâlnirii a fost poetul Gellu Dorin. Toţi scriitorii prezenţi au avut intervenţii substanţiale, apreciate şi răsplătite cu calde aplauze de auditoriul atent. Punctele de vedere exprimate, însumate, s-au constituit într-o lecţie de literatură despre rostul unei reviste de cultură astăzi, despre programul, însemnătatea şi echipa redacţională ale României literare, despre „secretul de fabricaţie“ al revistei noastre, despre felul cum revistele literare şi literatura, în general, îi pot ajuta pe tinerii de astăzi, într-o perioadă cu atâtea provocări şi vulnerabilităţi. Această primă manifestare publică din 2018, de bun augur, ne convinge de viabilitatea proiectului cultural Întâlnirile României literare, proiect menit să apropie revista noastră de publicul cititor şi care va continua pe tot parcursul anului, în diverse oraşe din ţară.


asaltul poeţilor

Continuă să apară cărţi de poezie care ne stârnesc interesul: la Cartea Românească, în colecţia Poeţi laureaţi ai Premiului Naţional de Poezie Mihai Eminescu, Mircea Cărtărescu publică, într-o nouă ediţie, Poeme de amor. Un alt poet optzecist, Călin Vlasie, îşi adună lirica într-un volum antologic din seria devenită importantă prin numele publicate până acum, Opera poetică; cartea, apărută tot la Cartea Românească, cu o prefaţă de Ion Bogdan Lefter, cuprinde, de asemenea, referinţe critice şi o anexă intitulată Poezie şi psihic (fragmente teoretice). Tot la Cartea Românească, văd lumina tiparului două volume remarcabile: Cod numeric personal. Poeme inedite (2009-2017) de Lucian Vasiliu şi În formă continuată de Liviu Georgescu. Am reţinut alte două plachete: Biela de Tedy Arman (la Editura Charmides) şi Departe de lume în mijlocul lumii de Vlad Scutelnicu (la Editura Contact internaţional, Iaşi), cu ilustraţii de Elleny Pendefunda. În fine, la Editura Timpul, Florentin Palaghia şi fiul său, Eduard Filip Palaghia, semnează un volum de versuri intitulat, cum altfel?, Dimpreună. Gellu Dorian e şi el prezent în librării, de data aceasta în ipostaza de comentator al debuturilor poetice din perioada 2008-2017, cu un volum scos tot la Editura Timpul, Cititorul de poezie. Avem de unde alege. Lectură plăcută.


o publicaţie – Arhivele Bistriţei

Ne face plăcere să semnalăm ARHIVELE BISTRIŢEI, publicaţie periodică, pe care o coordonează Mircea Gelu Buta şi care este editată de Presa Universitară Clujeană. Fascicula 4 (8)/ Anul II îi este dedicată lui Alexandru Vaida-Voevod şi reuneşte comunicările prezentate la Seminarul de istorie Marea Unire a Românilor, organizat anul trecut, la Bistriţa, de către Biblioteca judeţeană „George Coşbuc“. Toate textele ne-au reţinut atenţia: Mircea Gelu Buta scrie despre Alexandru Vaida-Voevod şi bistriţenii, Ionuţ Lupescu are o privire de ansamblu în preajma Centenarului Marii Uniri, Mircea Vaida-Voevod îl numeşte pe cel omagiat „un om pentru istorie“, Ioan Boldovan extrage din discursurile parlamentare ale lui Alexandru Vaida-Voevod tematica legată de problemele demografice şi de relaţiile interetnice, Liviu Maior vorbeşte despre transformarea de către regimul comunist a acestui „făuritor al Marii Uniri“ în „duşman al poporului“, iar Ioan Aurel Pop stăruie asupra sensurilor istorice ale Unirii de la 1918: „România nu s-a format la 1918-1920 – cum se spune, uneori, în mod grăbit sau tendenţios – ci atunci s-a oficializat ca realitate veche, recunoscută pe plan internaţional, prin tratate. Nici numele de România nu este nou, ci el vine de demult, din «Romaniile», «Vlahiile» sau Ţările Româneşti semnalate de toţi marii noştri istorici şi consemnate încă de la finele mileniului I al erei creştine. «Domnia a toată Ţara Românească» (Dominatio totius Terrae Romanae) există din secolul al XIV-lea, iar Ţări Româneşti, «Valahii» sau «Romanii» se află presărate peste tot în Europa de Sud-Est şi sunt cuprinse în izvoare la scurtă vreme după căderea Imperiului Roman de Apus. România de pe hartă a fost lăsată să funcţioneze târziu şi a fost recunoscută abia între 1859-1920.“ Astfel de publicaţii, ce pot trece neobservate, au în realitate rolul de a ţine treaz sentimentul naţional, iar rolul acesta trebuie recunoscut. E ceea ce facem şi noi prin aceste câteva rânduri.


precizare

În cadrul evenimentelor de la Botoşani din 15 ianuarie, una din laureatele premiilor Editurii Cartea Românească (nu ale USR!) a citit un text care se dorea poetic, dar era, pur şi simplu, stupid-provocator şi dezonorant pentru autoare. Şi cu atât mai nepotrivit (e prea puţin spus!) într-un context solemn cum este Ziua Culturii Române şi a naşterii lui Eminescu. Menţionăm că textul nu făcea parte din volumul premiat. Deşi nu suntem direct implicaţi, ne exprimăm regretul pentru acest incident nedorit.


„în faţa Soareluişi a morţii“

În revista 22 (nr. 2/2018), Mihai Şora acordă un amplu interviu (realizat de Sabina Fati). La vârsta impunătoare de 101 ani, gânditorul îşi păstrează optimismul („Partea optimistă din mine nu vrea – şi nu poate – să renunţe la încrederea în viitor…“) şi speranţa în destinul acestei ţări, care depinde acum de voinţa şi de energiile puse laolaltă ale românilor: „Au fost situaţii, în istoria României, în care presiunile de ordin economic sau politic nu aveau legătură cu necesităţile reale ale acestei ţări şi cu parcursul ei firesc. Dar lucrurile s-au schimbat, iar evidenţa aceasta nu poate fi contestată de nimeni: România nu este nici provincie sovietică, nici colonie americană, nici orezărie chineză. România este alcătuită din totalitatea cetăţenilor ei, iar de calitatea majorităţii covârşitoare a acestora depinde ca România să aibă un destin favorabil sau nu.“ Am reţinut şi răspunsul său la întrebarea V-aţi gândit vreodată cum aţi fi reacţionat dacă vi s-ar fi cerut să colaboraţi cu Securitatea?: „Nu m-am gândit. Poate cineva să garanteze despre sine că, în faţa morţii, când este direct confruntat cu moartea, când se află, prin urmare, într-o situaţie limită, rămâne întreg la minte şi la suflet? Sau cum este când îţi sunt ameninţaţi copiii? – «Ne spui ori îl împuşc?» Cred că aceasta este lecţia cea mai dificilă pe care trebuie s-o învăţăm din tragediile prin care am trecut, care ne-au schimbat parcursul vieţii ori ne-au mărunţit sufletele: iartă-i nu-i judeca. Câţi îndrăznesc, în faţa Soarelui şi a morţii, să ţină ochii deschişi?“ E de meditat la întrebarea asta: pe cei care izbutesc să ţină ochii deschişi „în faţa Soarelui şi a morţii“ trebuie să-i căutăm şi să-i punem în centrul lumii noastre.


Din sumar

Sunt destule de citit în nr. 12/ 2017 al revistei TOMISUL CULTURAL: Rochia ta roz, un poem de Ileana Mălăncioiu, paginile de poezie de Ovidiu Genaru şi de Leo Butnaru, fragmentul din romanul Mierea al unui tânăr scriitor care s-a afirmat în ultima vreme, Tudor Ganea. Apoi: lectura critică atentă şi generoasă pe care acest alergător de cursă lungă al cronicii literare, Ioan Holban, i-o consacră volumului Antieroica, de Doru-Mihai Mateiciuc (tânăr poet sucevean), eseurile semnate de Marcel Tolcea, care ia în discuţie „un subiect tabu printre admiratorii lui Mircea Eliade – francmasoneria“, şi de Gelu Negrea, cu un titlu uşor ironic, credem noi, Caragiale şi emanciparea femeii. O menţiune specială pentru dialogul foarte interesant al lui Iulian Talianu, fondatorul revistei, cu poetul Liviu Ioan Stoiciu, care mărturiseşte: „Privesc în urmă dezamăgit că atât am putut, mi-ar fi plăcut să mut munţii din loc şi mai ales să nu fiu antipatizat de cititorii critici, «să contez pe eşichier». Sunt furios, pe de altă parte, că postmodernismul anilor din urmă a îndepărtat cu totul cititorul de scriitor, de literatura scrisă în limba română, deşi numai partea spirituală din noi are viitor (nu partea materială, trecătoare).“ Sumarul este completat de o mulţime de articole pe teme culturale: Arhitectura interbelică pe litoralul românesc – Balcicul paradiziac (de arh. Radu Cernescu), Casa memorială Panait Istrati (de Zamfir Bălan), Spiritualitatea britanică prezentă la Sulina (De Mădălina Ciocoiu), Câteva exemplare de cărţi cu ex libris din colecţiile speciale ale Bibliotecii I.N. Roman (de Doina Moşoiu), Castelele Bavariei (de Mihaela Caterinici), ca şi paginile dedicate poetului Ovidius (cu contribuţii de Pietro Faiella şi Corina Mihaela Apostoleanu). E de amintit şi scrisoarea deschisă pe care Doina Păuleanu, directoarea Muzeului de Artă din Constanţa, o adresează Guvernului României, având ca subiect situaţia „celui mai valoros muzeu comunal din România“, cel din Topalu.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara