Numărul curent: 52

Numerele 37, 38, 39 si 40 din 2014 ale revistei Romania literara, apar cu sprijinul AFCN.

România Literară Nr:30
(02/08/2000 - 08/08/2000)


Editorial:
Poliţistul şi literaţii
de Nicolae Manolescu

Într-o carte instructivă şi amuzantă, intitulată Marele masacru al pisicii (Polirom, 2000, traducere Raluca Ciocoiu), Robert Darnton comentează ...

Contrafort:
La adio (1)
de Mircea Mihăieş

Despre scurta şi nu tocmai fericita domnie a lui Emil Constantinescu nu sunt multe de spus. Cu adevărat spectaculoase au fost doar intrarea şi ie...

Actualitatea:
Ce morţi trebuie plânşi?
de Gina Sebastian Alcalay

În coloanele multor ziare au răzbătut adesea ecouri ale polemicii pe plan internaţional dintre cei ce susţin cu tărie unicitatea, incomensurabilit...

Cronică Literară:
NICOLAE BREBAN, ESEIST AMATOR
de Alex. Ştefănescu

Un prozator valoros, fără vocaţie de publicist Numirea lui Nicolae Breban, după căderea lui Ceauşescu, ca director la revista Contemporanul a...

Cronică Literară:
O viaţă a lui Bacovia
de Gheorghe Grigurcu

"Toţi stimează opera cînd e mare, spunea Thomas Mann, dar viaţa n-o stimează nimeni". Aşa să fie oare? Biografii marilor creatori par, în orice ca...

Lecturi la zi:
Un jurnal, o stare, o metodă
de Alexandra Olivotto

Consecinţele hibridizării, adică o sumă de confuzii pe care ea le iscă la tot pasul sunt puse în discuţie după lectura volumului Ion D. Sîrbu sau ...

Lecturi la zi:
Fluxuri epice
de Bogdan Iancu

Chiril Tricolici este cunoscut ca unul dintre cei mai prolifici autori de romane poliţiste de la noi, alături de Haralamb Zincă, Sever Noran şi ...

Lecturi la zi:
Lucindă felicitate cu logostele
de Luminiţa Marcu

Publicarea plachetei de versuri Dar de rouă de Sandra Mihaly nu s-a făcut în nici un caz din economie. Strălucirea coperţilor, pastelul în deg...

JE EST UN AUTRE:
Viaţă de boem
de Ioana Pârvulescu

16 iulie [1950] - Duminică de foame. Prima zi de foame integrală. Ma simt bine. Mi-e somn şi orele-mi sînt rugăciune fără sens. (Virgil Ierunca, ...


Poezie
de Ovidiu Genaru

Din nou Vreau să-ţi spun că-ntr-o zi vei merge iarăşi după frezii şi că vei regăsi laptele tău sfânt şi că vei cumpăra din nou ...

Cronica ediţiilor:
N. Iorga, teoretician al istoriei
de Z. Ornea

N.I orga - se ştia îndeobşte - nu agrea teoretizările filosofice în materie de istoriografie. În 1928 nu s-a sfiit să mărturisească cu franche...

Cronica melancoliei:
Umbra din jurul lui Ştefan Bănulescu
de Ileana Mălăncioiu

Împlinirea a doi ani de la moartea lui Ştefan Bănulescu a fost marcată de România literară printr-o superbă scrisoare inedită, adresată de el ...

Primim:
ABC-ul bănăţean
de Octavian Doclin

Mă adresez revistei România literară, fiind vorba de o problemă literară - şi nu numai. Dar şi pentru că nu am cunoştinţă (cînd redactez aceste rî...

Punctul pe i:
LIPSA DE FAIR-PLAY ÎN VIAŢA LITERARĂ
de Alex. Ştefănescu

Ion Bogdan Lefter nu a publicat până acum nici o carte semnificativă de critică literară. în schimb şi-a creat o faimă de expert în literatură, c...

Păcatele Limbii:
Călugăreşti
de Rodica Zafiu

În ultimul deceniu au început să apară şi la noi dicţionare, glosare şi enciclopedii cuprinzînd termeni comuni şi nume proprii din sfera religioasă...

Monumentele Bucureştiului:
CRUCEA SECOLULUI
de Matei Stârcea Crăciun

I. Ne propunem, în cele ce urmează, o explorare a simbolismului Crucii Secolului, monumentul instalat de Paul Neagu în septembrie 1997, în Pi...


Un dicţionar oportun
de Florin Constantiniu

În propaganda sovietică - atât de schimbătoare în funcţie de conjuncturile politice - una din tezele susţinute cu consecvenţă a fost aceea a existe...


Poezie
de Gabriel Marian

Titlu Intră, fii fără teamă aici nu vei găsi nici lacrimi, nici cuvinte Gustă, fii fără foame Aici cresc şi roze ...

Prepeleac:
În amintirea lui Nego
de Constantin Ţoiu

Paradoxul libertăţii, 1965. In n'y a de liberté que dans une situation qui n'existe elle-même que par la liberté. Nu există libertate decît într...

Cronica Plastică:
Cărbunari 2000
de Pavel Şuşară

Simpozionul privat de sculptură în marmură de la Cărbunari, jud. Maramureş, a mai încheiat, de curînd, o ediţie; cea de-a treia. Chiar dacă par a...

Muzică:
"Soirées de Vienne"
de Elena Zottoviceanu

Cu câteva luni în urmă am comentat pe larg în aceste pagini producţia preluată de Opera Română de la Royal Opera House Covent Garden din Londra cu s...

Cinema:
Karlovy Vary - Festivalul internaţional al filmului: LA EST DE VEST
de Eugenia Vodă

Festivalul de la Karlovy Vary e cu totul altfel acum decît înainte - spun cei care au fost la festival şi înainte. Înainte, în spaţiul de dincoace ...

Ochean:
Cînd îngerii se odihnesc
de Paul Miron

Nu răsărise soarele, cînd, în camera lui Uriel care dormea adînc, au intrat doi camarazi de-ai lui. Tărăboiul făcut de ei i-a provocat celui c...

Cartea Straina:
Frumuseţea şi fericirea
de Andreea Deciu

În veritabil spirit iluminist, Thomas Jefferson includea, alături de alte idealuri pe care omul e îndreptăţit să caute a şi le împlini, dreptul l...

Pornind de la Valery:
Despre puritate şi impurităţi
de Livius Ciocarlie

"Mallarmé (...) a visat la o poezie care să fie ca dedusă din ansamblul proprietăţilor şi caracterelor limbajului"(I, 684). Aşa e, dar într-un fel...

Opinii:
Convorbire cu Pomogáts Béla, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Ungaria: Integrarea din perspectiva Ungariei
de Farkás Jenö

Pomogáts Béla s-a născut în 1934 la Budapesta, într-o familie de intelectuali. A urmat cursurile Liceului catolic al piariştilor, după care s-a însc...


Vacanţă la Bucureşti
de Grete Tartler

Cel mai frumos lucru dintr-o vară petrecută la Bucureşti e teancul de cărţi de pe noptieră. Poate de aceea Humanitas a lansat o nouă colecţie - Cart...

Revista revistelor:
Actualitatea
de Cronicar

Locul Norilor Noi ăştia, tot mai puţini, care manuscriem la propriu şi avem pe mijlociul mîinii drepte o bătătură profesională (marcantă ca şi ...

La microscop:
Oferta lui Ali Baba
de Cristian Teodorescu

Jocurile de-a alianţele din ultimele luni, dar mai ales săptămîni, conţin certe indicaţii că procesul de omogenizare a clasei politice din România ...


Lista Autorilor din numarul curent