Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Comentarii Critice:
Apropieri de Marius Miheţ

boala libertăţii

Carmen Firan, Umbra pierdută, Iaşi, Editura Polirom, 2018; 224 pag.

când cei mai mulţi dintre oameni se pregătesc pentru a doua tinereţe făcând tot felul de planuri, Andrei Roscov se apucă de citit. Şi citeşte dezlănţuit, până când lectura îi acoperă întreaga existenţă. Nu face nimic altceva. Apoi, după o reverie mistică, începe să scrie. La fel, de neoprit. Cititorul ideal devine scriitorul perfect. Fireşte că familia, prietenii, slujba nu mai contează. Tăcerea şi singurătatea obligatorii anunţă elanul cunoscut al neînţeleşilor. Numai că, odată scrisă, Cartea vieţii şi a morţii nu lasă vreun rest. Totul se repetă, inspiraţia clachează. Limpede e că revelaţia lui însemna să funcţioneze ca un vehicul divin şi apoi să dispară. Nimic mai mult.

Am rezumat cea mai bună povestire scrisă de Carmen Firan, apărută iniţial cu titlul A doua viaţă în volumul ei din 2005, Caloriferistul şi nevasta hermeneutului şi reluată în Detectorul de emoţii şi alte povestiri (2011) cu un alt titlu - Andrei Roscov. Semn că personajul-scriitor a devenit emblematic pentru întregul ei imaginar. Ba şi pentru ideea autoarei despre ce este un scriitor ideal. Tot în această povestire mai apărea ideea umbrei: moartea era un „personaj care ne dublează existenţa, pândind momentul în care ne va înghiţi umbra”. Carmen Firan amestecă cele două idei în

Umbra pierdută, romanul unui Andrei Roscov pe dos, Fred, care nu citeşte şi scrie în neştire. Dimpotrivă, impasul său creator dereglează totul. În plus, emigrantul Fred nu se adaptează. Deşi ar avea toate motivele. Soţia lui, Miriam, fostă balerină, face totul pentru a-l întreţine, acceptând să fie model pentru Pygmalion. Însă Galateea depăşeşte aşteptările, devenind o femeie de afaceri desăvârşită. Pe măsură ce creşte celebritatea soţiei, se amplifică şi depresia soţului. Umbra „pierdută” acoperă, totodată, viaţa şi identitatea. Vocaţia personajelor de felul acesta este să-şi trăiască depresiile pe mai multe nivele: unul al umbrei pierdute ca identitate din ţara de origine; aici, ca în Andrei Roscov, rămâne mama, iar sentimentul vinovăţiei parazitează emigrantul neintegrat. Apoi, umbra e viaţa nouă americană, în care se simte un nimeni ce trăieşte numai nostalgia trecutului, fără prezent. În al treilea rând, după caz, umbra e fie inspiraţia, fie dublul malefic, întunecat. Dintr-un aparent blocaj al scrisului, Fred traduce prin insomnii încremenirea întregii vieţi. Astfel se rezumă Umbra pierdută. Carmen Firan insistă în roman pe tipurile de incompatibilităţi transferate în tot atâtea frici. În faţa cititorului, cuplul Miriam (Mimi)-Fred trece, de douăzeci de ani, prin aceeaşi psihologie deficitară. Erotismul nu câştigă în exil inspiraţia şi tăcerea. Altădată un scriitor celebru în ţara de origine, Fred asistă neputincios la tăcerea nouă, anxios şi cabotin, la fel ca personajele sale. Vieţuirea lui secundară, asumată înadins, corupe şi singurătatea – soluţia vindecătoare.

Dincolo de toate, Carmen Firan face apologia exilatului. Locuind eliadesc în limbă sau cărându-şi identitatea în cochilie, ca la N. Manea, creatorul-personaj ştie că trebuie să câştige recunoaşterea în ţară, întâi de toate. „Cel mai greu e să faci faţă unui vis împlinit” spune apoi Fred, reluând verdictul din alte proze scurte. Carmen Firan nu vede altfel retragerile interioare ale emigranţilor. Fricile de libertate şi cea derivată din visurile împlinite deturnează protagoniştii. Pe de altă parte, personaje ca Anita arată alt chip al succesului: acela de-a rămâne autentic, chiar comunist, pentru că „eşecul e imoral”. America nu e un loc pentru rataţi, întăreşte şi scriitorul celebru Sebastian Solomon. Ambiţia de parvenire şi capriciile lui Mimi concretizează ideal şansele: un accident într-un local îi aduce o avere, chiar dacă pierde contactul cu profesia, definitiv. Dar asta e Lumea Nouă: una nebună, cu reinventări spontane şi ariviste. Naratorul din Umbra pierdută nici nu se sinchiseşte, de la punct, să fardeze antipatia faţă de asemenea tip de succes.

Scriitoarea nu pierde ocazia să amendeze reţeta succesului comercial, nici să critice evenimentele din 1989. În fond, Carmen Firan problematizează în roman toate tarele personale.

Umbra pierdută este dosarul unei anxietăţi. Sursele, cum aminteam, sunt numeroase. Începând cu faptul că Fred n-a scris o carte mare, că şi-a pierdut iubita la cutremurul din 1977, vinovăţia emigraţiei şi a părăsirii mamei demente, ca şi incompatibilitatea dintre fapte şi idei din căsnicie şi viaţa publică. Fireşte că, deasupra tuturor, se afirmă dilemele rătăcitorului printre culturi şi identităţi. Infernul, cu alte cuvinte. Rătăcitorul lui Carmen Firan este un pacient dantesc.

Chiar dacă uneori naraţiunea alunecă pe repede-înainte sau organizează strident tezisme, discursul în sine rămâne sănătos până la sfârşit, graţie atmosferei create. Fireşte că, aşa cum ne-a obişnuit, autoarea vrea să concretizeze nişte idei-obsesii, altfel nu poate scrie. Cred că cea mai notabilă realizare a romanului este chiar portretul unui om-umbră.

Parabolă a cercurilor-ziduri şi a ţărilorinfern, Umbra pierdută ilustrează boala neschimbată a emigrantului – sentimentul unei captivităţi ireversibile. Carmen Firan scrie povestea unui Ulise anxios, creând atmosfera tot mai sufocantă, de infern, a libertăţii. În paradoxul nou al vieţii, ritmurile psihologice nu pozitivează singurătatea. Dimpotrivă.

Un roman viu şi apăsător, de citit laolaltă cu parabolele întoarcerii din literatura exilului de tip nou.


decupaje cu tâlc

Bogdan Răileanu, Tot spaţiul dintre gândurile mele, Iaşi, Editura Polirom, 2018, 216 pag.

revirimentul serialelor de astăzi, chiar inflaţia lor, ar trebui să ne bucure. Ele pot să formeze, cel puţin la nivel subliminal, autori care-şi doresc mai mult să scrie proză scurtă decât roman. Bogdan Răileanu (n. 1980) vine din zona publicităţii şi debutează cu un volum de povestiri la prima vedere eclectice. Semn că autorul se plictiseşte repede, vrea să experimenteze, dar nu până la capăt, tratează literatura ca un hobby sau se topeşte în ea. Oricum, Tot spaţiul dintre gândurile mele se citeşte cu sentimentul că sunt scrise de un autor cu resurse nerevendicate în totalitate.

Interesul debutantului se organizează în jurul unor nuclee cu potenţial dramatic. Având o memorie fotografică, ce pare că alunecă adeseori în fantastic, Bogdan Răileanu rămâne înşurubat în realitatea decojită după placul lui. De aceea, el nu face zoom pe orice. Totodată, se vede că ştie să cumpănească posibilităţile ficţiunii.

Întâi de toate, Bogdan Răileanu este un scriitor care face din ludic o direcţie, iar din perspectivă, un stil. Cele 11 povestiri au în comun personaje aflate în conflict discret cu realitatea. Din toate, nu lipsesc ironiile despre derapajele credinţei, elogiul subtil al LGBT, posibilităţile unei singurătăţi neclare, iluzia normalităţii.

Dar să zicem că Bogdan Răileanu e împăciuitor, deşi avid după farse şi răzbunări, care-l fac să zâmbească, fără îndoială, îndărătul paginilor. Cu epicentrul geografic în mijlocul Bucureştiului, povestirile ne invită pe diverse scenetă râmuri, căci aşa ne apar pârtia de schi din Austria, plaja Maroma, expoziţia din Berlin, cutare zoo şi casă de toleranţă. Carevasăzică, din enumerările de mai sus se poate citi că autorul este cam ispitit de corectitudinea politică. Zic asta pentru că se ghiceşte în numeroase rânduri că-i stă mult mai bine într-un avatar de rebel fără cauză sau beatnic resemnat. De aceea cred că atunci când va renunţa să scrie cu gândul la altcineva decât la el, Bogdan Răileanu va fi un scriitor adevărat.

Prima proză reia şi titlul poetic de pe copertă. Narată din perspectiva unei muşte „culte”, ce-şi încrucişează spaţiul dintre gânduri cu cele ale autorului cărţii cu acelaşi nume. Ludicul şi intenţia parodică ale debutantului au aici, pe spaţii mici, relevanţă. Este singura proză cu tentaţii absurdiste. Alex este cea mai izbutită din volum. Nea Ursan ajunge om al străzii plecând să scrie o carte şi copilul îi moare călcat de-o maşină După moartea artistului neîmplinit, Negru, naratorul, adoptă ultimul său câine care, la rându-i, moare sub o maşină. Se descoperă că animalul are organe umane, iar cea accidentată era chiar fosta soţie a lui Ursan. Aici se vede cel mai bine că Răileanu a învăţat lecţia lui Carver: ambiguitate până la capăt. Mai puţin reuşită, Mâncare pentru lesbiene e un proces sexist, mascat de o şedinţă la locul de muncă. Răzbunarea Danei este una a neputinţei. Un tablou social, neconcludent, citim şi în Ce mai face Vincent Gallo: la schi în Austria, protagonistul suspectează un bătrân de pedofilie şi meditează la erotismul Mirunei şi al donatorilor celebri. O satiră a fanatismului religios este Muşcă şi taci. Pervertirea inocenţei şi parodierea credinţei. Mai elaborată este agonia tată-fiu din Pe plaja Maroma: Paul Andrews crede că se vindecă de eşecul paternităţii dacă ridică o statuie fiului mort. Tot despre depresie şi incertitudine citim şi în Ultimul rinocer alb. Sonia, doctorandă la Filologie şi Matei –activist Greenpeace cu experienţa mafiei pădurilor – vor să-şi numească pruncul Suni, după numele ultimului rinocer alb. Nu lipsesc bobârnacele date creştinismului, nici critica (i)responsabilităţilor sociale. Zero grade ar fi fost reuşită fără o primă parte exagerată. Tudor e din stirpea eroilor lui Salinger. O întâmplare la marginea absurdului amână liniştea acestui căutător de afecţiune. Mai complexă este Bastards&Sons. Chiar dacă e doldora de speculaţie şi anecdotică, povestirea are miez. După ce o expoziţie cu mai mulţi Gânditori (interpretândul pe cel al lui Rodin) îi aduce celebritatea, Andrei Grossman salvează o studentă prostituată, Ruxandra, cel puţin la nivelul iluziei. Despre răzbunare citim şi în Capul de girafă, la marginea dintre nebunie şi revanşă orgasmică. Poezie pentru poeţi de peste 5o de ani propune un scenariu (neconcludent) contrafactual: ce-ar fi dacă ar exista un alt poet cu numele Mircea Cărtărescu ce nu poate publica, respins din cauza celuilalt, celebru?

Îi reuşesc lui Bogdan Răileanu crearea zonelor de incertitudine, ambiguitatea neforţată, crescută natural din tulpina realistă, ca peste tot în prozele lui. Este calitatea lui esenţială. În Alex, la fel în Zero grade (unde protagonistul, Tudor, contemplă un pescăruş îngheţat), corespondenţa individului, până la identificare, cu un animal şi invers, propun deschideri simbolice. Descifrarea coincidenţelor rămâne în sarcina cititorului, în vreme ce naratorul se retrage strategic în aparenta directeţe.

Un debut mai mult decât promiţător. Un autor extrem de talentat la turaţie minimă.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

           

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara