Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
Enigma Canetti de Rodica Binder


Lasă în urma ta cîteva enigme; altminteri vei muri de tot - îşi avertiza Elias Canetti în 1982 contemporanii. Viaţa şi scrierile lui nu ridică neapărat enigme insolubile în calea biografilor şi a cititorilor, cît postulează prin ele însele refuzul, energic şi sublimat în literatură, de a ceda forţei destructive a neantului şi a morţii.

,Canetti împlineşte 100 de ani" ar fi deviza ideală şi conformă spiritului acestui autor , sub care în Germania, Austria şi Elveţia este comemorat şi mediatizat centenarul naşterii sale. Elias Canetti a reuşit să negocieze cu moartea 90 de ani de viaţă , lăsînd posterităţii zece volume de opere complete - romane, memorii eseuri, studii, reflecţii. A scris mereu în germană, fie că s-a aflat la Zürich, Viena sau Londra.Pasiunea pentru această limbă secretă i-a fost stîrnită metodic, în copilărie, de o mamă care a vegheat cu străşnicie la desăvîrşirea intelectuală a fiului ei (detaliile acestei deveniri sunt evocate în cele două scrieri autobiografice Limba Salvată şi Facla în ureche). Celebritatea, gloria pe care Canetti le-a preţuit în secret dar pătimaş, i-au fost rezervate abia la anii maturităţii tîrzii.

Azi, în peisajul literaturii germane, scrierile lui Canetti fac impresia unui bloc uriaş, reducînd prin comparaţie creaţiile colegilor săi de generaţie la dimensiunile unor neînsemnate pietre de rîu - scria Robert Menasse în paginile suplimentului literar al unui mare cotidian german.Tot el afirma, evocînd personalitatea contradictorie a autorului aniversat, că cine nu-l urăşte pe Canetti, nu-l poate înţelege. Un paradox ? Potrivit unei păreri unanime, viaţa şi scrierile lui Canetti reflectă toate prefacerile, zbuciumul şi crizele veacului al XX-lea, pentru care de altfel i-a şi fost atribuit în 1981 premiul Nobel pentru Literatură.O lectură ,negativă" a existenţei sale empirice nu atrage cîtuşi de puţin după sine distanţarea critică de semantica scrierilor sale. Dimpotrivă. Aforismele conţinute în textele canettiene s-au ,autonomizat", desprinzîndu-se din ,masa" operei tocmai datorită impulsului pe care actul lecturii îl declanşează imperios: acela de a subscrie necondiţionat la ,veracitatea" enunţului.

Canetti a resimţit moartea , neantul, ca pe o provocare căreia i-a ripostat necontenit, prin scris.Cîtă deosebire între conştiinţa zădărniciei faptelor umane, pe care Thomas Mann o mărturisea aproape defensiv şi ,fericirea supravieţuirii" pe care Canetti o descria în eseul Putere şi supravieţuire.

Autorul romanului Orbirea nu şi-a privit întodeauna cu ochi buni nici contemporanii şi nici predecesorii. însemnările despre Thomas Mann , T.S.Eliot, Iris Murdoch, Alma Mahler, James Joyce sunt marcate de o undă de răceală maliţioasă, mai aproape de satiră decît de ironia acidă ce-i caracterizează pe alocuri stilul. Mama autorului pare să fi avut prin urmare dreptate atunci cînd îl comparase pe fiul ei, citindu-i textele, cu Strindberg.

Canetti şi-a cultivat singularitatea auctorială deşi scrierile lui poartă amprenta totalităţii. Epocalul volum Masă şi Putere (Masse und Macht) la care a lucrat vreme de două decenii,apărut în 1960 nu s-ar fi putut naşte la interesecţia filozofiei, antropologiei, etnologiei, fără lectura prealabilă a scrierilor unui Freud, Marx sau Ortega y Gasset. Şi totuşi, întrebat care i-au fost ,modelele", Canetti a răspuns sarcastic ,locuitorii din savană"!

Un alt exemplu de singularizare deliberată îl oferă intervenţia prin care, în 1965, Canetti a reuşit să determine Juriul Premiului Nobel să nu acorde distincţia scriitorului austriac Heimito von Doderer.Acesta fusese în tinereţe membru al partidului naţional socialist.Canetti a aflat pînă şi numărul carnetului său de partid iar Academia Suedeză nu putea decît să-i fie recunoscătoare pentru evitarea ,unui scandal".Von Doderer intrase în partid pe cînd acesta se afla în ilegalitate iar după anexarea Austriei de către Germania nazistă, el s-a distanţat vădit şi categoric de mişcarea naţional- socialistă, convertindu-se la catolicism.Cîţiva ani după război a fost supus interdicţiei de a publica.

Cunoscătorii biografiei canettiene susţin că autorul a ştiut adesea să-şi transforme semenii în mingi de ping-pong, observaţie verificată poate mai ales de relaţiile cu partenerele de viaţă: cu cele două soţii,Veza şi Hera, cu numeroasele amante. Turbulenţele sentimentale nu au afectat ritmul de metronom al activităţii scriitoriceşti, nici în perioada petrecută la Viena, nici în timpul refugiului londonez sau în ultima parte, mai tihnită a vieţii, în Elveţia. Această capacitate de a se sustrage accidentelor cotidiene, de a scrie împotriva morţii, pentru a se ridica ,deasupra", nu neapărat în postura de învingător,dar detaşîndu-se de mase, l-a izolat oferindu-i însă distanţa necesară pentru a fi unul din cei mai credibili, lucizi şi talentaţi cronicari ai secolului XX.

La cei 100 de ani împliniţi în această vară de la naşterea lui Elias Canetti , invitaţia de a-i reciti textele este însoţită mai ales în paginile publicaţiilor jubiliare de cîteva noi ,descoperiri" făcute în cutele vieţii autorului .Unele enigme persistă în pofida lizibilităţii operei sale atît de ,autobiografice". în ultimul an al vieţii, întrebat cum îi merge, Canetti răspundea: ,Bine mersi, dar mă simt foarte singur aici, sus".


P.S. Pe lîngă reeditarea operei lui Elias Canetti , cîteva biografii proaspăt lansate pe piaţa de carte s-au impus atenţiei . De pildă, o încercare de a depista urmele gîndirii mitice a scriitorului născut la Rusciuk, dintr-o familie de comercianţi evrei sefarzi (carte apărută la editura Zsolnay sub semnătura Penkăi Angelova) sau o profundă investigare a vieţii şi operei, efectuată de Helmut Göbel, apărută la editura Rowohlt. Surprize rezervă stenogramele inedite ale lui Canetti, publicate în numărul 4/2005 al revistei ,Akzente" editată de Hanser Verlag, precum şi scrierile Vezei Canetti. Cu totul remarcabilă este şi ,vizualizarea" vieţii autorului centenar: Christian Waichinger publică o culegere de imagini care , cronologic, documentează patriile multiple ale lui Elias Canetti ...

Parteneri Romania literara
                 

                                   

                       

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara