Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

Meridiane:
„Analogia, inima gândirii“ de ---

Aşa se intitulează recenta carte a autorului celebrei Gödel, Escher, Bach, Douglas Hofstadter, scrisă în colaborare cu profesorul de la Sorbona, Emmanuel Sander. Într-un interviu prilejuit de apariţia cărţii în Franţa, Hofstadter afirmă: „Analogia determină gândirea în întregul ei şi în fiecare moment… Orice gândire este analogie. Analogia nu este numai motorul gândirii, ci şi esenţa ei… Noi toţi facem numeroase analogii pe secundă. Fiecare percepţie se sprijină pe o analogie. Alegerea unui cuvânt implică una sau mai multe analogii.” Exemplele oferite de autor sunt pe deplin convingătoare. Un exemplu atrăgător este acela al cuvântului Maman, devenit, prin analogie cu descoperirea, când copilul creşte, că există şi alte mame în afară de a lui, maman, înlocuit ulterior prin generalizarea analogiei cu mère, care înseamnă în franceză şi matca albinelor sau care poate fi un concept abstract când spunem, de pildă, că Revoluţia americană este la mère a Revoluţiei franceze. Deşi digitalul înlocuieşte analogicul, limbajul computerelor este analogic, atât în sensul că preia termeni prin analogie din limbajul uzual, cum ar fi coş, cutie, cât şi în sensul invers, că oferă termeni ai săi proprii altor limbaje, cum ar fi scanner. Limbajul istoricilor sau al politicienilor abundă în analogii, multe gramaticalizate, care, adică, nu mai sunt simţite ca atare, cum ar fi spiritul Münchenului sau noul München.

Parteneri Romania literara
                 

                                   

                       

 
Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara