Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 

de Ioana Diaconescu (Nr:44 din: 2016)

A mărturisi astăzi despre martirii „Rugului Aprins” înseamnă a recunoaşte jertfa lor, a ne smeri în faţa acestora. Dar mai înseamnă şi a încerca să scoatem la iveală, pe cât este cu putinţă, adevărul. Ceea ce reprezintă ei pentru noi nu poate fi egalat decât de măsura supramundană a desti  [...]


EDITORIAL

de Nicolae Manolescu (Nr:41 din: 2016)

La 150 de ani de la naşterea lui G. Coşbuc, întrebarea referitoare la actualitatea poeziei lui este mai necesară ca niciodată. Dacă Titu Maiorescu nu greşea intuind în Eminescu poetul sub semnul căruia va sta poezia secolului XX, se înşela prevăzând în Coşbuc principalul lui urmaş.  [...]


 
Contrafort

de Mircea Mihăieş (Nr:44 din: 2016)

Câteva anunţuri – mai degrabă seci – puneau cruce, în vara lui 2009, uneia dintre cele mai respectabile instituţii americane din lumea cărţii: „Magazinul de prezentare” al Editurii Universităţ ii Harvard.

Librăria funcţiona din 1948 şi era considerată un monument cultural al ora  [...]


 
Întoarcerea la cărţi

de Mihai Zamfir (Nr:43 din: 2016)

Cartea recent apărută a Simonei Vasilache (Dic- ţionarul mărunţişurilor, Ed. Baroque Books and Arts, 2015) afişează ostentativ un aer nepretenţios: de la titlul aton, de la dimensiunile reduse ale textelor pînă la ordinea alfabetică, totul ar trebui să respire modestie.

Ce poa  [...]


 
Cronică Literară

de Nicolae Manolescu (Nr:44 din: 2016)

Lucian Raicu, 111 Scrisori din Paris, Editura Institutul Cultural Român, Bucureşti, 362 pag.

Am fost aproape trei ani coleg de redacţie la România literară cu Lucian Raicu. Ne stimam reciproc, fără a fi cu adevărat prieteni. Am scris despre cărţile lui, niciodată el, despre  [...]


 
Cartea Românească

de Daniel Cristea-Enache (Nr:44 din: 2016)

Traian Ştef, Poemul de dragoste, cu ilustraţ ii de Viorel Simulov, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 114 pag.

În Poemul de dragoste, Traian Ştef recompune liric nu atît anatomia unui sentiment, cît vitalitatea pe care iubirea o oferă celor care nu o refuză. Aproape în  [...]


 
Cronica ideilor

de Sorin Lavric (Nr:44 din: 2016)

Radu Sergiu Ruba, O vară ce nu mai apune, Bucureşti, Editura Humanitas, 2015, 260 pag.

De numele lui Condillac, un obscur iluminist pe care posteritatea l-a reţinut mai mult ca pe un epigon francez al lui John Locke decît ca pe un strălucit prieten al lui Diderot, se leagă o b  [...]


 
Fototeca RomÂniei literare

Ştefan Bănulescu, 1972.
 
Poezie

de Andrei Zanca (Nr:44 din: 2016)

Iarna rusească şi ramura de măslin

i.m. Slawa Richter

te văd coborând treptele largi prin înserarea de iarnă trecând de-a lungul fluviului pe esplanada pustie păşind prin parcul înzăpezit, printre băncile împovărate de zăpadă

abia te mai zăresc prin ninsoarea cern  [...]


 
Noul val

de Alex. Ştefănescu (Nr:40 din: 2016)

Ioan Barb, Oraşul alb, versuri, Piteşti, Ed. Paralela 45, colecţia „Qpoem”, coordonată şi îngrijită de Călin Vlasie, coperta colecţiei: Ionuţ Broştianu, 2016. 72 pag.

Ioan Barb contribuie, ca şi alţi scriitori activi din provincie, la descentralizarea vieţii literare din R  [...]


 
Arte

de Liana Tugearu (Nr:44 din: 2016)

Copleşiţi de mulţimea veştilor apăsătoare, unele chiar strivitoare, din ambientul pe care-l respirăm zilnic, trăim uneori cu impresia că cer senin nu mai există, că s-a instituit un embargo împotriva oricăror veşti bune. Şi mare ne este bucuria când ne dăm seama că în jurul nostru se m  [...]

de Petre Tănăsoaica (Nr:44 din: 2016)

Desigur, mi-ar fi plăcut şi mai mult expoziţia de la Muzeul de Artă din Cluj, „Sens interzis”, dacă s-ar fi făcut mai ales cu exponate ale artiştilor locali, aici existând o şcoală absolut remarcabilă care a distribuit în România – cum ar fi în Timişoara, de exemplu – absolvenţi ce au  [...]

de Dumitru Avakian (Nr:43 din: 2016)

Este cu totul evident. Nivelul recentei ediţii a Concursului Enescu, cea de a XV-a, s-a dovedit a fi realmente înalt. În special în cazul secţiilor vioară şi violoncel. Conpetiţia a dobândit o importantă acreditare internaţ ională.

Dat fiind numărul participanţilor, pregătire  [...]


 
Meridiane

de Simona Drăgan (Nr:44 din: 2016)

Franz Kafka, Scrisoare către tata, Traducere din germană de Mircea Ivănescu, Postfaţă de Ioana Pârvulescu, Humanitas Fiction, 2016, 144 p. În noiembrie 1919, în urma unei logodne rupte la dezaprobarea vehementă a tatălui, scriitorul Franz Kafka, pe atunci în vârstă de 36 de ani, îi scr  [...]

de George Volceanov (Nr:44 din: 2016)

A devenit deja o tradiţie ideea de număr tematic, susţinută în sumarul Revistei de traduceri literare prin grupajele de texte dedicate unor aspecte ce preocupă (sau ar trebui să preocupe) întreaga breaslă a traducătorilor literari. S-a scris despre statutul socio-profesional al traducător  [...]


 
 

Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara